RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZAKŁAD POWROŹNICZY S.C. Edyta Czarniecka, Halina Czarniecka z siedzibą w Wągrowcu przy ulicy Ogrodowej 24-26, 62-100 Wągrowiec.

Dane kontaktowe:
e-mail: czarnieccyliny@gmail.com, tel. 695153094.

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

  • 1. Realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych oraz zamawianych przez Zakład Powroźniczy S.C. – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy.
  • 2. Finansowo – księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego.
  • 3. Obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń.
  • 4. Prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. firmy kurierskie, biura księgowe, kancelarie prawne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody). W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem Zakładu Powroźniczego S.C., lub wysyłając maila na adres: czarnieccyliny@gmail.com Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.